Tsiv tsoo

Gatsania: tsaws thiab tu hauv tsev

Nrog rau xim Asfabliv cov xim, cov paj ntoo uas muaj peev xwm hloov tau yooj yim mus rau peb lub tsev hauv cov neeg mob yuav tsum muaj chaw seem. Xaiv ib qho chaw rau gazaniya Chaw gatsaniya yuav tsum yog qhov chaw uas nws muaj peev xwm ua luam dej hauv tshav ntuj. Cov txiaj ntsig yuav muaj paj loj vim yog muaj kev loj hlob ntxiv.

Nyeem Ntxiv